Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se řídí zákony ČR

SPOLEČNOST  viz. Kontakt

Název:
Sídlo: -
IČO: -
DIČ: -

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

PRODUKTY

Fotografie nabízených výrobků jsou pouze ilustrační. Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa.  Veškeré gramáže a velikosti  u výrobků uvádějí hodnotu v syrovém stavu. Při odebírání surovin u produktů s dvojitou, či trojitou porcí je automaticky odebrána surovina z produktu kompletně celá. Nápoje a přílohy se rozvážejí pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

DORUČENÍ OBJEDNÁVEK

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.),může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nenese Provozovatel zodpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnost veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím. Cena dopravného, minimálně 29 ,- Kč, se může lišit v závislosti na vzdálenosti či časové náročnosti dojezdu od provozovny na adresu doručení. O ceně dopravného a době doručení je zákazník předem informován na webu v záhlaví košíku. Zákazník má možnost osobního vyzvednutí objednávky na provozovně zdarma. Lze vybrat i doručení na konkrétní čas. Tzv. časovku lze vytvořit na kterýkoliv den a hodinu. U časových objednávek je doba dodání orientačně + – 10 minut.

DO HODINY NEBO GRÁTIS    

Akce se vztahuje na online objednávky doručované do městských částí  Slezská Ostrava (pouze KÚ Slezská Ostrava),  Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava- Fifejdy,  Ostrava – Mariánské Hory, Ostrava – Dubina, Ostrava – Hrabůvka, Ostrava – Hrabová, Vratimov (mimo části Horní Datyně). Za délku doručení se považuje čas od přijetí objednávky provozovnou (zaslání sms potvrzení) do kontaktování zákazníka naším kurýrem.  V případě, že sms neobdržíte, je potřeba kontaktovat provozovnu telefonicky a čas běží od Vašeho telefonátu s danou provozovnou. V případě doručení objednávky po více než 60 minutách bude částka vrácena formou připsání kreditů na zákaznický účet výhradně na základě písemné žádosti zákazníka zaslané na email podpora.rozvoz@seznam.cz. Kredity budou připsány nejpozději do 48 hodin od obdržení žádosti. 

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

KREDITY – 1 kredit = 1 Kč

VÝŠE KREDITŮ – Našim REGISTROVANÝM ZÁKAZNÍKŮM vracíme za každou objednávku určité procento z výše objednávky v podobě kreditů na účet na založený na našich webových stránkách.  Při platbě 100-300 Kč vracíme 1% z ceny objednávky, při platbě 301-500 Kč vracíme 3% z ceny objednávky, při platbě 501 Kč a vyšší vracíme 5% z ceny objednávky. Pokud si zakoupíte produkt s ikonou +10, přičteme Vám dalších 10 extra kreditů za každý kus tohoto výrobku.

PODMÍNKY PRO PŘIPSÁNÍ KREDITŮ NA ÚČET –  Je nutné před odesláním objednávky zkontrolovat, zda jste ke svému účtu řádně přihlášeni. V opačném případě Vám kredity nebudou připsány. Kredity se připisují až po řádné úhradě a převzetí objednávky zhruba 10 minut po jejím doručení.

VYUŽITÍ KREDITŮ – Využití kreditů je podmíněno minimálním počtem 50 kreditů. Není možné použít jakýkoliv nižší počet  (například 49 kreditů). Pokud nemáte dostatečný počet kreditů, pole pro použití kreditů k platbě zůstane neaktivní.

OTEVÍRACÍ DOBA A ROZVOZ

Jednotlivé provozovny společnosti Chachar catering, s.r.o. mají různé otevírací doby, které mohou být změněny. Telefonické i online objednávky přijímáme nově  během celé provozní doby, která je zveřejněna v záhlaví webové stránky. 

Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky (nápoje a přílohy nevozíme samostatně) a právo nerozvážet do některých oblastí. O minimální výši objednávky je zákazník předem informován v záhlaví košíku, při nesplnění této podmínky nebude objednávka systémem akceptována.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner), kartou online (Visa, Mastercard) nebo platební kartou čí stravenkovou kartou (Sodexo) přímo u kurýra při doručení objednávky. Popřípadě přes smluvní partnery. Chacharova pizza si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazníkům doporučujeme ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Kurýři z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme tedy, abyste v případě platby bankovkou 1000,- Kč a vyšší uváděli tuto skutečnost do poznámky, případně o tom provozovnu informovali telefonicky.  Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně obalů a DPH.

REKLAMACE

Doporučujeme na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně kontaktovat telefonicky provozovnu, která objednávku doručila. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. Vaše obecné reakce na kvalitu služeb, názory, nápady, obecné dotazy, nabídky spolupráce či žádosti o zaměstnání můžete  zasílat na email : podpora.rozvoz@seznam.cz

Podmínky reklamací pozdního doručení:

Za délku doručení se považuje čas od přijetí objednávky provozovnou po doručení zákazníkovi. Jakmile provozovna přijme objednávku, zákazníkovi je zasláno sms potvrzení s informací o ceně a předpokládaným časem doručení. V případě, že neobdržíte sms do 5 minut od odeslání online objednávky, musíte kontaktovat provozovnu telefonicky, neboť to znamená, že provozovna objednávku neobdržela. Na objednávky, které nebyly provozovnou potvrzeny zasláním sms, se nárok na reklamaci pozdního doručení nevztahuje!!!

Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu, tou třetí stranou je Česká obchodní inspekce. www.coi.cz

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY, SLEVY

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů.

Není – li uvedeno jinak v popisu produktu, zvýhodněné nabídky a akce na webu se vztahují výhradně na online objednávky nikoliv na telefonické objednávky nebo objednávky z partnerských webů!!!

Akce se nedají navzájem kombinovat!!!

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Z hlediska nabízeného sortimentu služeb není možné od smlouvy odstoupit bez souhlasu provozovny. V případě, že zákazník brání úmyslně či neúmyslně převzetí zboží (nebere telefon, chybně zadá kontaktní údaje), nepřevezme a neuhradí zboží  a nekontaktuje provozovnu v časovém limitu pro doručení stanoveném provozovnou, provozovna má právo takovouto objednávku stornovat  a požadovat její úhradu.

OCHRANNÁ ZNÁMKA & COPYRIGHT

Logo Chacharova pizza, Pepinova pizza, Kašpárkova pizza, Pizza pro Tebe, Maníkova pizza, Paňárova pizza, Ogarova pizza, Mechováčkova pizza a Parťákova pizza ® je registrovanou ochrannou známkou a je ve výhradním vlastnictví společnosti Chachar catering,s.r.o. a je chráněno vlastnickým a autorským právem.